Powrót do Kursów

Przepisy ochrony danych osobowych - RODO w podmiotach leczniczych i uczelniach wyższych medycznych. RODO a COVID-19

Uniwersytet Medyczny im. K .Marcinkowskiego w Poznaniu

zaprasza na kurs

Przepisy ochrony danych osobowych - RODO w podmiotach leczniczych i uczelniach wyższych medycznych. RODO a COVID-19

17/18/19 września 2020r.


Cel i opis kursu:

Celem trzydniowego kursu jest merytoryczne oraz praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz przepisów sektorowych dla podmiotu leczniczego oraz uczelni wyższej medycznej, również w kontekście COVID-19.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie procesu ochrony danych osobowych, pracowników administracyjnych, pracowników IT, pracowników odpowiedzialnych  za dokumentację medyczną, personelu medycznego, osób przygotowujących się do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych oraz osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym oraz uczelni wyższej medycznej.

Czas trwania i miejsce:

Kurs odbędzie się w terminie 17/18/19 września  2020 r., obejmuje 20 godzin dydaktycznych i w przypadku niekorzystnej sytuacji epidemicznej będzie prowadzony w formie zdalniej (on-line).

Koszt udziału w kursie:

Koszt udziału w kursie wynosi 1500 zł.

Zapisy i opłata:

Po dokonaniu rejestracji w naszym systemie (niebieski przycisk u góry strony), prosimy o uiszczenie opłaty za udział w kursie w ciągu 7 dni od momentu rejestracji i przesłanie potwierdzenia płatności na adres e-mail:

alewczuk@ump.edu.pl

Brak opłaty za udział w kursie jest równoznaczny z rezygnacją.

Opłaty za udział w kursie należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

nr konta:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - 845-01-943 (kurs RODO, imię i nazwisko uczetnika)

 

Certyfikat uczestnictwa:

Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie.

 Tematyka kursu:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie danych osobowych i danych medycznych.
 2. Ochrona danych osobowych i danych medycznych na postawie przepisów prawa wynikających z prawa konstytucyjnego, prawa o ochronie danych osobowych, przepisów sektorowych w obliczu COVID-19.
 3. Odpowiedzialność i rola podmiotu leczniczego i uczelni wyższych medycznych jako Administratora Danych Osobowych.
 4. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacja medyczna.
 5. Monitoring wizyjny (obiekty i sala operacyjna).
 6. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na bazie przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów sektorowych.
 7. Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym i uczelni wyższej medycznej.
 8. Badania  kliniczne i naukowe, a uwarunkowania prawne i organizacyjne.
 9. Ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych i prace nad kodeksem dobrych praktyk.
 10. Kluczowe problemy podmiotów leczniczych i Uczelni Wyższych Medycznych w zakresie spełnienia wymagań RODO – sesja pytań i odpowiedzi.
 11. Warsztaty.

Prowadzący/wykładowcy kursu:

Kurs prowadzony jest przez renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych praktyków w zakresie ochrony danych osobowych i badań klinicznych. Informacje szczegółowe - harmonogram kursu.

Szczegółowy harmonogram kursu

ZAPRASZAMY!

Kierownicy merytoryczni kursu:

dr hab. Jacek Karczewski                                        Renata Podlewska

Kierownik Studiów Podyplomowych                               Inspektor Ochrony Danych

                         Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych UMP

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.