Powrót do Kursów

Praktyczna część kursu szczepień przeciwko COVID-19 dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

PRAKTYCZNA CZĘŚĆ KURSU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW COVID-19 DLA FIZJOTERAPEUTÓW, FARMACEUTÓW I DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Przeszkoliliśmy ponad 1700 osób!


 Szanowni Państwo,

Nie są planowane dalsze nabory na kurs do końca 2022 r.
Kurs uprawniający do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej omówione zostaną kwestie medyczne (dotyczące m.in.: wskazania i przeciwwskazania do szczepień, wstępny wywiad) oraz techniczne, związane z prawidłową dokumentacją usługi. Ta część kursu trwa 2 dni, kończy się zaliczeniem i jest przeprowadzona w formie online na platformie internetowej CMKP: https://med-learning.cmkp.edu.pl/

- GDZIE NASTĘPUJE REJESTRACJA. Kontakt w sprawie części teoretycznej - e-mail: med-learning@cmkp.edu.pl

RAMOWY PROGRAM KURSU

Część praktyczna szkolenia odbywa się w naszym uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej, a jej celem jest, m.in.: rozwinięcie praktycznych umiejętności wykonywania szczepień oraz zapoznanie się z procedurami pierwszej pomocy. Ta część również zostanie zakończona zaliczeniem.


REJESTRACJA NA SZKOLENIE - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ W CMKP:

Szkolenia praktyczne w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu są realizowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

Miejsce szkolenia:

Collegium Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, parter

Zapraszamy!


Celem  szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:

 • przygotowania szczepionek przeciwko COVID-19 dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z instrukcją producenta zawartą w charakterystyce produktu leczniczego oraz ich podanie drogą domięśniową;
 • postępowania we wstrząsie anafilaktycznym oraz w zakresie prowadzenia wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Szkolenie zawiera wyłącznie elementy praktyczne, ze zwróceniem uwagi na umiejętność przygotowania i podania szczepionek przeciwko COVID-19 oraz na punkty kluczowe dla przeżycia pacjenta.


Szczegółowy plan szkolenia obejmuje:

 1. Przygotowanie dokumentacji szczepienia w systemie elektronicznym (sprawdzenie w systemie kwalifikacji).
 2. Przygotowanie stanowiska zabiegowego.
 3. Technika przygotowania roztworu szczepionki zgodnej z zaleceniem zawartym w charakterystyce produktu leczniczego oraz zasadami przygotowania leków (higiena rąk, sprawdzenie nazwy i daty ważności, przygotowanie roztworu, opisanie daty i godziny przydatności do użycia).
 4. Technika podaży leku drogą domięśniową (potwierdzenie zgody na szczepienie, higiena rąk, antyseptyka).
 5. Udokumentowanie wykonania szczepienia.
 6. Ćwiczenia w zakresie postępowania we wstrząsie anafilaktycznym.
 7. Ćwiczenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użycia ampułkostrzykawek z adrenaliną.
 8. Trening wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 9. Ćwiczenia w zakresie użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 10. Zaliczenie.

Uwaga!

Uzyskanie pozytywnych wyników z obu części kursu jest podstawą do wystawienia, przez CMKP, dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.*

*Dokument, o którym mowa w § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz.293).


Kierownik merytoryczny kursu:

dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

e-mail: anp@ump.edu.pl


KONTAKT

Centrum Symulacji Medycznej - mgr Aneta Przygodzka, tel. (61) 845 27 00

e-mail: aprzygodzka@ump.edu.pl lub sekretariatcsm@ump.edu.pl


  

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.