Powrót do listy kierunków

Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej

Szanowni Państwo,

Nabór na 6 edycję rozpocznie się w maju 2023 r., a początek zajęć planowany jest na październik 2023 r.

Informacje szczegółowe pojawią się na stronie kierunku w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Zapraszamy!


AKTUALNOŚCI - PATRONATY

Informujemy, że Studia Podyplomowe „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej” otrzymały PATRONAT HONOROWY Naczelnej Rady Aptekarskiej i PATRONAT MEDIALNY „Aptekarza Polskiego".


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.


Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego (Dz.U. 2021 poz. 2494) za podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie - nauki farmaceutyczne, słuchacz otrzymuje 30 punktów edukacyjnych.


Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty oraz „Raport - Opieka Farmaceutyczna Kompleksowa Analiza Procesu Wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia. Absolwent Studiów jest uprawniony do realizacji pilotażu Przeglądu Lekowego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia RP.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Równocześnie, omówienie zagadnień teoretycznych zostanie dostarczone słuchaczom z wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej. Materiały e-learningowe będą dostępne dla słuchaczy zarówno w przebiegu studiów, jak i po ich zakończeniu. Oprócz wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć, znajdą się w nich także gotowe do wydrukowania materiały edukacyjne dla pacjentów.

Program obejmuje 9 modułów tematycznych, w tym między innymi:

  • Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej i profesjonalnego doradztwa
  • Szczepienia w aptekach
  • Profilaktykę i opiekę farmaceutyczną w chorobach przewlekłych (np. w cukrzycy, nadciśnieniu oraz astmie i POChP)
  • Opiekę farmaceutyczną nad matką i dzieckiem
  • Dostępne usługi dla pacjentów w aptece (np. Przeglądy Lekowe, Usługa Nowy Lek)
  • Edukację zdrowotną i komunikację z pacjentem
  • Pierwszą pomoc w aptece ogólnodostępnej

Profil kandydata

Studia adresowane są do farmaceutów.

Kandydat na studia wypełnia formularz w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym na stronie i załącza świadectwo ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja oraz potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 179 godzin dydaktycznych, trwają dwa semestry (przewidziano 9 spotkań weekendowych). Studia pozwalają na uzyskanie 30 punktów ECTS. Forma zajęć - stacjonarnie i on-line (w dużej mierze będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej).

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Dot. ed. V- harmonogram zjazdów

HARMONOGRAM ZJAZDÓW


Dot. ed. IV

Szczegółowy harmonogram zajęć - edycja IV


Dot. ed. III

Szczegółowy harmonogram zajęć - edycja III

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - EDYCJA III


Dot. II edycji

Pierwszy zjazd w ramach II edycji planowany jest na 19-20 marca 2022 r. 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - II EDYCJA


 

Opłaty i faktura VAT

EDYCJA 5

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6 700,00 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 3 350,00 zł przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 6 marca 2023 r., a drugą do 29 września 2023 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - 700-05-247 Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej edycja V, imię i nazwisko uczestnika (w przypadku innego płatnika)

Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - rabat w wysokości 10%!


Faktura VAT

Sekcja Finansowa - e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zasady i warunki ukończenia studiów:

  • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem i programem studiów,
  • projekt dyplomowy - portfolio

Uczymy praktycznie

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.Zakończenie I edycji studiów

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 lipca 2022 r. zakończyliśmy zajęcia w ramach I edycji studiów podyplomowych "Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej".

W ramach pierwszej edycji udział w studiach wzięło aż 55 słuchaczy!

Pozytywne opinie absolwentów motywują nas do dalszej, intensywnej pracy. Cieszymy się, że program studiów spotkał się z tak entuzjastycznym odbiorem!

Na zdjęciach uczestnicy I edycji wraz z kierownikami studiów.

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
UCZYMY PRAKTYCZNIE!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej.

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia poszczególnych świadczeń farmaceutycznych, rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Wszystko to, aby ułatwić naszym słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji codziennych zadań zawodowych.

Kadra dydaktyczna, to renomowani wykładowcy akademiccy oraz praktycy aktywnie działający na rynku farmaceutycznym.

Dołącz do nas!

dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

dr n. med. i n. o zdr. Łucja Zielińska-Tomczak, Zakład Edukacji Medycznej

Kierownicy Studiów


 dr hab.n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

e-mail: mwaszyk@ump.edu.pl 


    

dr n. med. i n. o zdr. Łucja Zielińska-Tomczak

Zakład Edukacji Medycznej

e-mail: zielinskatomczak@ump.edu.pl


    

Koordynator kierunku:

mgr farm. Weronika Guzenda

e-mail: wguzenda@ump.edu.pl, tel. +48 606 216 049

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Hanna Więczkowska

tel. 61 854 62 34 lub - 60 49

e-mail: hwieczko@ump.edu.pl

    

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.