Powrót do listy kierunków

Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej

NABÓR NA 2 EDYCJĘ STUDIÓW został zakończony.

Rekrutacja na 3 edycję studiów rozpocznie się w maju natomiast zajęcia rozpoczną się od października 2022r.

 


Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty oraz „Raport - Opieka Farmaceutyczna Kompleksowa Analiza Procesu Wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Równocześnie, omówienie zagadnień teoretycznych zostanie dostarczone słuchaczom z wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej. Materiały e-learningowe będą dostępne dla słuchaczy zarówno w przebiegu studiów, jak i po ich zakończeniu. Oprócz wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć, znajdą się w nich także gotowe do wydrukowania materiały edukacyjne dla pacjentów.

Program obejmuje 9 modułów tematycznych, w tym między innymi:

  • Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej i profesjonalnego doradztwa
  • Szczepienia w aptekach
  • Profilaktykę i opiekę farmaceutyczną w chorobach przewlekłych (np. w cukrzycy, nadciśnieniu oraz astmie i POChP)
  • Opiekę farmaceutyczną nad matką i dzieckiem
  • Dostępne usługi dla pacjentów w aptece (np. Przeglądy Lekowe, Usługa Nowy Lek)
  • Edukację zdrowotną i komunikację z pacjentem
  • Pierwszą pomoc w aptece ogólnodostępnej

Profil kandydata

Studia adresowane są do farmaceutów.

Kandydat na studia wypełnia formularz w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym na stronie i załącza świadectwo ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja oraz potwierdzenie opłaty wpisowej.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 179 godzin dydaktycznych, trwają dwa semestry (przewidziano 9 spotkań weekendowych). Studia pozwalają na uzyskanie 30 punktów ECTS. Forma zajęć - stacjonarnie i on-line (w dużej mierze będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej).

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

EFEKTY KSZTAŁCENIA


Dot. II edycji

Pierwszy zjazd w ramach II edycji planowany jest na 19-20 marca 2022 r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany na początku 2022 r.

 


 

Dot. I edycji

Pierwszy zjazd planowany jest na 13-14 listopada 2021 r., ostatni na czerwiec 2022 r.

Harmonogram zjazdów - ed. I

13 i 14.11.2021 - pierwszy zjazd
11 i 12.12.2021
15 i 16.01.2022
12 i 13.02.2022
12 i 13.03.2022
09 i 10.04.2022
21 i 22.05.2022
25 i 26.06.2022
09 i 10.07.2022 - ostatni zjazd

 

Opłaty i faktura VAT

EDYCJA 2

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 5.800,00 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 2.900,00 zł w terminach: 

7 marca 2022 r. i 30 września 2022 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 200 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe 700-05-209, edycja II, imię i nazwisko uczestnika (w przypadku innego płatnika)

Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - rabat w wysokości 10%!

Faktura VAT

Sekcja Finansowa - e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zasady i warunki ukończenia studiów:

  • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem i programem studiów,
  • projekt dyplomowy - portfolio

Uczymy praktycznie

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.Zacznij studiować!

Zarejestruj się
UCZYMY PRAKTYCZNIE!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w I edycji Studiów Podyplomowych Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej.

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia poszczególnych świadczeń farmaceutycznych, rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Wszystko to, aby ułatwić naszym słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji codziennych zadań zawodowych.

Kadra dydaktyczna, to renomowani wykładowcy akademiccy oraz praktycy aktywnie działający na rynku farmaceutycznym.

Dołącz do nas!

dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska, Zakład Edukacji Medycznej

dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

 

Kierownicy Studiów

             

dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska    

Zakład Edukacji Medycznej, e-mail: mcerbin@ump.edu.pl       

       

dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, e-mail: mwaszyk@ump.edu.pl 


    

Koordynator kierunku:

mgr farm. Weronika Guzenda

e-mail: wguzenda@ump.edu.pl, tel. +48 606 216 049

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Hanna Więczkowska

tel. 61 854 62 34

e-mail: hwieczko@ump.edu.pl

    

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.