Powrót do listy kierunków

Marketing na Rynku Farmaceutycznym

Zdobądź praktyczne umiejętności,
poszerzaj wiedzę i rozwijaj kompetencje
potrzebne na rynku farmaceutycznym!


Szanowni Państwo,

prowadzimy nabór na 5 edycję studiów podyplomowych Marketing na Rynku Farmaceutycznym. Pierwszy zjazd zaplanowany został na 16-17.11.2024r

Serdecznie zapraszamy !


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.


Patronat honorowy:


Rynek farmaceutyczny podlega ciągłym zmianom stawiając nam nowe wymagania. Jesteśmy na bieżąco z tymi trendami, stąd nasze działania ukierunkowane na dobór optymalnej tematyki zajęć i jej dostosowanie do najbardziej aktualnych potrzeb rynku. W 4 edycji z pewnością położymy szczególny nacisk na zarządzanie marką, strategie cenowe, negocjacje cenowe oraz "content marketing" na rynku farmaceutycznym. Nie zabraknie również nowości z zakresu e-commerce, logistyki na rynku farmaceutycznym, ale też treści dotyczących zarządzania produktem, kapitałem i zasobami ludzkimi.
 
Uczestnicy poprzednich edycji bardzo wysoko ocenili studia jako projekt dobrze zorganizowany i pomagający w aplikowaniu o nowe stanowisko pracy. Taka ocena cieszy nas jako organizatorów, ale i mobilizuje do dalszego doskonalenia programu studiów i modelu jego realizacji. Efektem tych aktywności są wdrożone zmiany i uaktualnienia zaplanowanych treści.
 
Przekonaj się samemu jak chcemy stworzyć NAJLEPSZE STUDIA PODYPLOMOWE Z MARKETINGU NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM!
 
KADRA, TEMATY, JAKOŚĆ to nasze filary.
 

Aby skutecznie podejmować decyzje na trudnym rynku farmaceutycznym potrzebna jest wiedza z zakresu marketingu, prawa i zarządzania.  Osoby, które nie podejmują efektywnych działań prowadzących do poprawy wskaźników ekonomicznych i wizerunku reprezentowanego przedsiębiorstwa nie odnoszą sukcesu. Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu do programu tematów dotyczących mechanizmów rynkowych opartych o najnowsze trendy związane m. in. z marketingiem internetowym, komunikacją interpersonalną i budowaniem trwałych relacji z otoczeniem.

Nie zabraknie także zajęć dotyczących marketingu społecznościowego, „content marketing”, dostępności ekonomicznej, neuromarketingu i wykorzystania sztucznej inteligencji na rynku farmaceutycznym. Zajęcia prowadzone będą w nowoczesnej, przystępnej i praktycznej formie.

Zdobyta wiedza ułatwi managerowi zarządzanie zespołem i produktem oraz pozytywnie wpłynie na kompetencje związane z negocjacjami cenowymi oraz kreowaniem marki.  

To wyjątkowe studia podyplomowe ze względu na jakość, program i kadrę oraz wysoce specjalistyczny charakter zajęć. Od osób pracujących w sektorze farmaceutycznym nieustannie wymaga się aktualnej wiedzy z zakresu znajomości narzędzi marketingowych oraz marketingu internetowego.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych to nie tylko potwierdzenie ukończenia studiów, ale będzie stanowić gwarancję przewagi konkurencyjnej Absolwenta w stosunku do innych reprezentantów branży.

Wybierając kształcenie podyplomowe kreujesz swoją przyszłość!!!

Oferujemy:

 • najlepszy program modułowy oparty o najnowsze trendy rynkowe związane m.in. z e‑commerce, sztuczną inteligencją, własnością intelektualną, budowaniem marki i prawem farmaceutycznym
 • wysoce specjalistyczny charakter zajęć, który zapewnia liczne grono wykładowców - specjalistów oraz managerów o niekwestionowanej pozycji na rynku farmaceutycznym z wieloletnim doświadczeniem akademickim
 • zajęcia w atrakcyjnych formach: warsztaty (m.in. w pracowniach komputerowych), praca w grupach, dyskusje problemowe, studium przypadku, seminaria, wykłady
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych certyfikujące pozyskaną wiedzę i umiejętności praktyczne
 • studia umożliwiające aplikowanie o nową pracę, oraz podniesie kwalifikacji w aktualnym miejscu pracy.

 

Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy:

 • poznają zasady tworzenia nowoczesnego planu marketingowego, wdrażanie metod marketingowych, kształtowanie polityki cenowej, przewidywania potrzeb konsumentów
 • odkryją nowości związane z rozwojem e-commerce i wykorzystaniem sztucznej inteligencji na rynku farmaceutyczno-medycznym
 • poznają zasady negocjacji i mediacji, instrukcje związane z zarządzaniem produktem i marką oraz budowaniem wizerunku przedsiębiorstwa
 • zgłębią zasady efektywnej komunikacji neuromarketingowej i wyszukiwania rynku zbytu
 • rozwiną najistotniejsze kompetencje biznesowe determinujące sukces managera na rynku farmaceutycznym
 • wezmą udział w zajęciach praktycznych - „case studies”, które wprowadzą słuchaczy w tajniki pozwalające zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku farmaceutycznym i nie tylko
 • zgłębią zasady prawne działania rynku farmaceutycznego (system refundacyjny, e-recepta, ustawa o zawodzie farmaceuty) oraz systemu opieki zdrowotnej

Przewidujemy:

 • spotkania z ekspertami z zakresu marketingu stosowanego na rynku farmaceutycznym
 • „case studies” w oparciu o elementy Prawa Farmaceutycznego
 • innowacyjność zarządzania rozwojem produktu na rynku medycznym
 • interdyscyplinarność  przedstawianych zagadnień

Profil kandydata - perspektywy zatrudnienia

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania i prawa na rynku farmaceutycznym i medycznym.

Program studiów jest w szczególności skierowany do farmaceutów i osób pracujących w aptekach, w firmach farmaceutycznych, hurtowniach farmaceutycznych i medycznych. Adresatami są także lekarze, ekonomiści i osoby działające w obszarze marketingu i innowacji, które planują swoją przyszłość zawodową w obszarze zarządzania na rynku farmaceutycznym.

Studia te ułatwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podniosą kwalifikacje osób aplikujących na stanowiska dyrektorów ds. marketingu, zarządzania marką w firmach farmaceutycznych czy w systemie  opieki zdrowotnej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych.

» REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami reklamowymi i profilami studiów w mediach społecznościowych:

Facebook  Twitter  LinkedIn

 

Dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy uczestników studiów w oparciu o trendy rynkowe, innowacyjne treści i atrakcyjne formy realizacji zajęć. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w obszarach marketingu internetowego, komunikacji interpersonalnej i budowania trwałych relacji z otoczeniem. Nie zabraknie także zajęć dotyczących marketingu społecznościowego, „content marketing”, dostępności ekonomicznej, neuromarketingu i wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej.

Praktyczne aspekty zajęć wsparte będą wiedzą teoretyczną.

Dodatkową korzyścią będzie możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

» Efekty kształcenia

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają II semestry. Przewidziano 10 zjazdów weekendowych, które pozwalają na zrealizowanie 189 godzin dydaktycznych (32 punkty ECTS).

» Ramowy program nauczania

Harmonogram zjazdów – edycja 5 :

 

Semestr I

 1. 16-17.11.2024 r.
 2. 14-15.12.2024 r.
 3. 11-12.01.2025 r.
 4. 08-09.02.2025 r.

 

Semestr II 

 1. 22-23.02.2025 r.
 2. 22-23.03.2025 r.
 3. 12-13.04.2025 r.
 4. 10-11.05.2025 r.
 5. 24-25.05.2025 r.
 6. 14-15.06.2025 r.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uregulowana frekwencja oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Opłaty

5 EDYCJA

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6.550,00 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.275 zł, w następujących ratach:

 • I rata do dnia 8 listopada 2024 r.
 • II rata do dnia 2 marca 2025 r.

 

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z każdym słuchaczem studiów po zakończeniu rekrutacji. 

Istnieje możliwość płatności w mniejszych ratach.

Pracownicy UMP otrzymują rabat 10%.

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Marketing, 5 edycja, imię i nazwisko słuchacza, KSP0000123

Akty prawne:

Zarządzenie Rektora 60/24 


Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
Zapraszamy!

Codzienne zmiany na rynku farmaceutycznym obligują nas do stałego poszukiwania nowych rozwiązań marketingowych i koncepcji zarządzania marką. Wypełniając lukę rynkową, na bazie doświadczeń naszej kadry, przygotowaliśmy aktualny i wysokiej jakości program studiów.

Jest on skierowany do farmaceutów pracujących w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych i firmach farmaceutycznych, przedstawicieli firm i hurtowni farmaceutycznych, osób planujących swoją przyszłość zawodową w obszarze zarządzania na rynku farmaceutycznym i w opiece zdrowotnej oraz lekarzy i osób związanych z tematyką marketingu na rynku farmaceutycznym.

Zapraszamy do udziału w 4 edycji Studiów Podyplomowych „Marketing na rynku farmaceutycznym”!

Kontakt

Kierownik studiów:

dr hab. n. farm. Krzysztof Kus

e-mail: kkus@ump.edu.pl

Z-ca kierownika studiów:

dr hab. n. farm. Tomasz Zaprutko

e-mail: tomekzaprutko@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej


Sekretariat Studiów Podyplomowych Marketing na Rynku Farmaceutycznym:


lic. Piotr Lerczak

Coll. Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3,  60-806 Poznań
tel. (61) 641 85 00
fax. (61) 641 84 99
e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl
www.farmakoekonomika.ump.edu.pl

Facebook  Twitter  LinkedIn

Informacje dot. rekrutacji - mgr Barbara Jaracz, tel. 61 854 60 20, -61 61, -60 09, e-mail: bjaracz@ump.edu.pl lub podyplomowe@ump.edu.pl

TAGI: marketing, rynek farmaceutyczny, zarządzanie, prawo, sprzedaż, leki, komunikacja, wizerunek, Public Relations (PR), apteka, hurtownia, szpital, przychodnia, przemysł farmaceutyczny, suplementy diety, marki własne, badania i rozwój (B+R), merchandising, multifacing, negocjacje, cena, e‑commerce, Prospecting, promocja, marka, marketing społecznościowy, klient, pacjent, B2B, B2C, market access, farmakoekonomika, konkurencja, marketing internetowy

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.