Powrót do listy kierunków

Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami rozpoczynamy nabór na 14 edycję studiów!

Pierwszy zjazd planowany jest na 7-8 grudnia 2024 r. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej (zakładka - Program i terminy zjazdów).

Serdecznie zapraszamy !Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.  


JĘZYK ANGIELSKI W BADANIACH KLINICZNYCH

Program studiów został poszerzony o 20-godzinny moduł - Język angielski w badaniach klinicznych, który pozwoli na zaznajomienie słuchaczy z terminologią w j. angielskim stosowaną w badaniach klinicznych.


Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych

Studia otrzymały Patronat honorowy Prezesa Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosława Sierpińskiego.

Kliknij tutaj


Program Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych powstał z myślą o osobach związanych, bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Zajęcia prowadzone są przez renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO.


Program adresowany jest w szczególności do:

 • absolwentów studiów wyższych lub studentów ostatnich lat studiów II stopnia zainteresowanych tematyką badań klinicznych w kontekście rozwoju zawodowego;
 • osób zarządzających projektami badań klinicznych, właścicieli ośrodków badań klinicznych, lekarzy prowadzących badania kliniczne, a także do pielęgniarek i koordynatorów badań klinicznych;
 • pracowników ośrodków, w których prowadzone są badania kliniczne;
 • pracowników jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących działalność badawczą.

Naszymi słuchaczami są zarówno absolwenci kierunków medycznych, takich jak kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, itp., czy kierunków biologicznych i przyrodniczych, ale również absolwenci kierunków ekonomicznych, nauk społecznych, czy humanistycznych. W programie uczestniczą osoby z całej Polski, ale także z Niemiec, czy Wielkiej Brytanii.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Przewidziano 12 spotkań weekendowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Nie prowadzimy egzaminów wstępnych ani rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. W trakcie trwania studiów uczestnicy mają okazję uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).


Nasze atuty:

 • Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych
 • Jedyny tego typu program w Polsce Zachodniej
 • Moduł - Język angielski w badaniach klinicznych - 20 godz.
 • Kadra dydaktyczna złożona z renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO
 • Partnerstwo Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Konkurencyjne czesne. Możliwość płatnosci w ratach
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)
 • Możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń
 • Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Polskiej Federacji Szpitali - rabat w wysokości 10%!

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty.

 

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem niekomercyjnych badań z obszaru nauk biomedycznych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Wymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

 

Program kształcenia i terminy zjazdów


PROGRAM STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ

Efekty uczenia się

Program studiów

Edycja 14

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 197 godzin, trwają dwa semestry (przewidziano 12 spotkań weekendowych). Studia pozwalają na uzyskanie 41 punktów ECTS. Planowana forma zajęć - hybrydowa (11 zjazdów stacjonarnych, 1 - online).


Harmonogram zjazdów – edycja 14:

 1. 07-08.12.2024 – rozpoczęcie zajęć
 2. 18-19.01.2025
 3. 22-23.02.2025
 4. 22-23.03.2025
 5. 12-13.04.2025 – zjazd on-line
 6. 10-11.05.2025
 7. 31.05-1.06.2025
 8. 14-15.06.2025
 9. 28-29.06.2025
 10. 27-28.09.2025
 11. 25-26.10.2025
 12. 22-23.11.2025

HARMONOGRAM ZJAZDÓW EDYCJA 13:

 1. 15-16.06.2024 – rozpoczęcie zajęć - zjazd on-line
 2. 28-29.09.2024
 3. 19-20.10.2024
 4. 23-24.11.2024
 5. 14-15.12.2024
 6. 18-19.01.2025
 7. 22-23.02.2025
 8. 22-23.03.2025
 9. 12-13.04.2025
 10. 10-11.05.2025
 11. 07-08.06.2025
 12. 21-22.06.2025 – zakończenie zajęć

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, który odbywa się na ostatnim zjeździe.

Opłaty

14 edycja

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 11.500,00 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 5.750,00 zł w terminach: 

27 listopada 2024 r. oraz 27 maja 2025 r.

Pracownicy UMP - rabat 10%

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Badania Kliniczne, edycja 14, imię i nazwisko słuchacza, KSP0000146

Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - rabat w wysokości 10%!

Zarządzenie Rektora nr 90/24


 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna złożona z renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO.

Zajęcia prowadzą, m.in.:

Dr hab. Ewa Baum - zdjęcie

Dr hab. Ewa Baum

Dr hab. Jacek Karczewski
Dr hab. Jacek Karczewski


Dr hab. Barbara Kuźnar-Kamińska

Mgr Bożena Raducha - zdjęcie
Bożena Raducha

Prof. Włodzimierz Samborski - zdjęcie
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Rafał Staszewski - zdjęcie
Dr n. med. Rafał Staszewski

Dr Katarzyna Stencel
Dr Katarzyna Stencel

 Prof. Jacek Wysocki - zdjęcie
Prof. dr hab. Jacek Wysocki

 

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
Zapraszamy!

Badania kliniczne są jednym z najbardziej złożonych procesów naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie zaawansowanych technologii.

Ich prowadzenie wymaga wszechstronnego przygotowania i przeszkolenia kadr.

Dostrzegając rosnące potrzeby rynkowe w tym zakresie oraz olbrzymi potencjał branży badań klinicznych w Polsce uruchomiliśmy studia w ramach których słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
 
tel. 61 854 60 20 lub - 62 67,
 
Kierownik studiów:
 
dr hab. Jacek Karczewski
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.